LED’le Havaya Yazı Yazma

Çalışmamantığı:Devrenin çalışması göz yanılmasına dayanıyor.örnek vericek olursak: Televizyon sistemlerinde resim tekrarlama frekansı yeteri kadar yüksek seçildiğinden resmin hareketi sürekli
olarak algılanır. Gözün bu yanılma özelliği, birkaç adet LED ile havaya yazı yazma imkanı da sağlar.

Program yazmaya geçmeden önce havada yazı lacak harflere (veya karakterlere) göre sütun
bilgilerinin elde edilmesi gerekiyor. Bunun için kağıt üstünde birkaç çalışma yapmak gerekir.
Örneğin , A, B, C harflerini oluflturmak için 8 LED’den hangilerinin yanması gerektiği zaman
adımına bağlı olarak gösteriliyor.

Şekilden’de görüldüğü gibi her bir harf, 8 satır ve 5 sütundan oluşluyor. Harfler arasında da 1boş sütun bulunuyor. Bu mantığa göre havaya 8 harften oluşlan bir yazı yazmak için toplam 48
adet sütun bilgisi gerekli. Yani PIC mikro denetleyicinin48 adet sütun bilgisini uygun zaman
aralıklarıyla porttan gönderecek şekilde programlanması gerekiyor.

Devre şeması

Devre şemasında görüldüğü gibi PIC16F628 mikro denetleyicisnin Port B çıkışlarına 8 adet LED ve dirençler bağlı. 4MHz’lik kristal ve 22pF’lık iki kondansatörden oluşan osilatör devresi PIC’in çalışlması için gerekli saat darbelerini üretiyor. Devrenin beslemesi ise 9V’luk bir pil ve 5V’luk bir regülatör devresi ile Sağlanıyor.

Gerekli malzemeler

Malzemelistesi
1 adet PIC16F628 mikro denetleyici
1 adet LM7805 gerilim regülatörü
1 adet 4MHz kristal
1 adet buton ve ya – (reed röle tercih edilen )
1 adet anahtar
1 adet 100nF kondansatör
2 adet 22pF kondansatör
1 adet 4.7k direnç
1 adet 1N4148 diyot
8 adet parlak mavi LED:(renk isteğinize göre deisebilir)
8 adet 100 ohm direnç
1 adet DC motor
1 adet 9V pil
1 det Bakır plaket veya delikli pertinaks

Baskı devre seması

Devrenin 3’boyutlı görünümü
1- PIC’e yüklenecek programı yazma .
Yapım aşamaları
Havaya yazı yazma devresi her ne kadar basit
olsa da, devrede PIC mikro denetleyici bulunması
işlem sayısını arttırıyor. Yapım aşamaları.

2- Hex uzantılı dosyayı oluşturma.
3- Programlama kartı yardımıyla hex dosyayı
PIC’e yükleme.
4- Devre şemasına göre baskı devre çıkarma.
5-Malzemeleri karta yerlestirip devreyi calıstırma.

PIC’e yazmıs oldugum kodlar
#include <pic.h>
#include <delay.c>

unsigned int i;
unsigned char dizi[]={
0xff,0x02,0x0c,0x02,0xff,0x00, // M
0xff,0x89,0x89,0x89,0x81,0x00, // E
0xff,0x11,0x31,0x51,0x83,0x00, // R
0xff,0x10,0x10,0x10,0xff,0x00, // H
0xff,0x12,0x11,0x12,0xfc,0x00, // A
0xff,0x89,0x89,0x89,0x76,0x00, // B
0xff,0x12,0x11,0x12,0xfc,0x00, // A
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00 // Bosluk
};

main(void)
{

TRISB=0;

for(;;){
for(i=0;i<48;i++)
{
PORTB=dizi;
DelayMs(1); // 1ms bekle
}
DelayMs(48); // 48ms bekle
}
}

Hex dosyası oluşturma:
Yazılan C programı uygun şekilde derlendiğinde hex uzantılı bir dosya oluşturulur.
Oluşturulan hex dosyasının PIC’e yüklenmesi ile mikro denetleyicinin istenen şekilde çalışması sağlanır.
Baskı devre yapımı:
Devre az sayıda eleman içerdiğinden baskı devre kartı kolayca yapılabilir. Devre elemanları
delikli pertinaks üzerine dizilerek montaj yapılabileceği gibi, baskı devre yapımı tekniklerinden biri kullanılarak daha profesyonel bir kart oluşturmak mümkün. PIC16F628 entegresini baskı devre kartına lehimlemek yerine 18 bacaklı bir entegre soketi kullanmak avantajımızadır. Bu sayede PIC’i yeniden programlamak gerektiğinde entegre kolayca yerinden sökülebilir.

Devreyi çalıştırma:
Programlanan PIC mikro denetleyici, 18 bacaklı entegre soketi üzerine yerlefltirildikten sonra
devre üzerindeki anahtar kapatılarak devre çalıtırılır. Bu sırada 8 adet LED’in kısa aralıklarla
yanıp söndüğü görülür. Havada yazının oluşlabilmesi için devrenin sağa sola sallanması gerekiyor. Okunabilir bir yazı elde etmek için devrenin hangi hızda sallandığı çok önemli. Şayet devre uygun hızda sallanmazsa düzgün bir yazı elde etmek mümkün olmaz. Zamanlama sorunlarını gidermek için devre üzerindeki reset butonuna bir kez basmak ve o anda devreyi sallamaya başlamak iyi sonuç verir.

Paylaşmış olduğum çalısmadan birkaç kare:

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Çizgi İzleyen Robot

Tasarım ve ağırlık açısından diğer örneklerinden ayrılan bu çizgi izleyen robot kendi klasmanında rakipsiz sayılabilir.Piyasada …

Bir yanıt yazın