Arduino Nano V3


Arduino Nano 328, ATmega328 temelli, küçük, breadboard ve farklı platformlar ile beraber kullanılabilir. Arduino IDE”si üzerinden rahatlıkla programlanabilmektedir. DC güç beslemesi bulunmamaktadır. Buna karşın USB üzerinden besleme yapılabilir. Bununla beraber Vin pini üzerinden de 7-12V arası giriş gerilimi uygulanabilir.
Arduino, Processing/Wiring dilini kullanarak çevre elemanları ile temel giriş çıkış uygulamalarını gerçekleştiren açık kaynaklı fiziksel programlama platformudur. Arduino ile bağımsız olarak interaktif uygulamalar gerçekleştirilebilirsiniz. Aynı zamanda Arduinoyu bilgisayar ile Flash, Processing, MaxMSP, C Sharp gibi bir çok yazılım üzerinden yada kendi yazdığınız yazılımlarla haberleştirerek de kullanabilirsiniz. Açık kaynaklı arayüz yazılımını internet sitesinden Windows, Mac OS X ve Linux platformları için indirebilirsiniz.

Arduino Nano Özellikleri:

 • Mikrodenetleyeci: Atmel ATmega328 (önceki versiyonlarda ATmega168)
 • Lojik Voltaj Seviyesi: 5V
 • Giriş Gerilimi: 7-12V
 • Dijital G/Ç Pinleri: 14 (6″sı PWM pinidir.)
 • Analog Giriş Pinleri: 8
 • Her Pinden Verebileceği Akım: 40mA
 • Flash Hafıza: ATmega328 için 32 KB, ATmega168 için 16 KB (2 KB bootloader için kullanılır)
 • SRAM: ATmega328 için 2 KB, ATmega168 için 1 K
 • EEPROM : ATmega328 için 1 KB, ATmega168 için 512 byte
 • Çalışma Frekansı: 16 MHz
 • Ürün Boyutları: 19x43mm
 • CH340 Driver ile Windows 7 ve Windows 8 desteği.

Arduino Nano Güç

Arduino Nano bir B tipi mini USB kablosu ile bilgisayara bağlanarak çalıştırılabilir ya da harici bir güç kaynağından beslenebilir. 6 – 20 v aralığında bir harici güç kaynağı pin 30 ‘a bağlanabilir ya da 5 V regüle edilmiş bir gerilim ile pin 27 den beslenebilir.

3V3: Bu pin daima 3.3V çıkış vermektedir. Bazı hassas elemanlar 3.3V ile çalışmaktadır. Nanonun Pro Miniye bir üstünlüğü de üzerinde hem 5V hem de 3.3V çıkış bulunmasıdır. Pro Miniler ise iki model olup sadece ya 3.3V ya da 5V verebilmektedir.

+5V/VCC: Bazı modellerde +5V bazılarında VCC yazan bu pin  arduino çalıştığı sürece 5V çıkış vermektedir. Ayrıca sabit 5V çıkış veren güç kaynağımız varsa bu pine bağlayarak Arduino kartımızı besleyebiliriz. Arduino kartı en fazla 40 mA verebildiği için bu amperden düşük çalışan led gibi elemanları direkt arduinoya bağlayabiliriz. Eğer motorlar gibi daha fazla akım çeken eleman bağlamak istersek harici olarak motor sürücü kartlar kullanmak gerekecektir.

VIN/RAW: Bazı modellerde VIN bazılarında RAW yazan bu pin arduino kartımızı beslemek için kullanmaktayız. 6-20V arasındaki güç kaynağımızı bu pine bağlayarak kartımızı çalıştırabiliriz. Bu pine bağlı olan regulatör sayesinde 6-20V arasındaki voltaj 5 volta dönüştürülerek karta verilir. Genelde 9V pil kullandığımız için bu pini sık kullanacağız.

GND: Projelerimizde elektrik akışının tam olabilmesi için neredeyse her eleman ile GND(GROUND) yani toprak hatlarını birleştirmemiz gerekiyor. Bu arduinonun ( – ) kutuplu 4 ve 29 nolu bacağıdır. Sık kullanıldığı için iki tane GND pini konulmuştur.

Pinout Arduino Nano

Arduino Nano Giriş ve Çıkışlar

Arduino Nano ‘da bulunan 14 tane dijital giriş / çıkış pininin tamamı, pinMode(), digitalWrite() ve digitalRead() fonksiyonları ile giriş ya da çıkış olarak kullanılabilir. Bu pinler 5 V ile çalışır. Her pin maksimum 40 mA çekebilir ya da sağlayabilir ve 20-50 KOhm dahili pull – up dirençleri vardır. Ayrıca bazı pinlerin özel fonksiyonları vardır:

– Serial 0 (RX) ve 1 (TX) : Bu ilk iki pin bilgisayarla TTL seri iletişimin yapıldığı pinlerdir. RX (receive) alıcı, TX (Transmit) verici bacaktır. Bu iki bacak ayrıca usb bağlantı noktasına da bağlı olduğu için bu iki bacağı ayrıca kullanmamıza gerek olmayacak.

– Harici kesmeler (2 ve 3) : Bu pinler bir kesmeyi tetiklemek için kullanılabilir.

– PWM: 3, 5, 6, 9, 10, ve 11 : Bu pinler analogWrite () fonksiyonu ile 8-bit PWM sinyali sağlar.

– SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK) : Bu pinler SPI kütüphanesi ile SPI haberleşmeyi sağlar.

– LED 13 : Dijital pin 13 e bağlı bir leddir. Pinin değeri High olduğunda yanar, Low olduğunda söner.

Arduino Nano ‘nun 8 adet analog girişi bulnur, her biri 10 bitlik çözünürlük destekler. Varsayılan ayarlarda topraktan 5 V a kadar ölçerler. Ancak, AREF pini ve analogReference() fonksiyonu kullanılarak üst limit ayarlanabilir. Analog pinlerinden 6 ve 7 dijital pin olarak kullanılabilirler. Ayrıca bazı pinlerin özel fonksiyonları vardır.

– TWI : A4 ya da SDA pini ve A5 ya da SCL pini Wire kütüphanesini kullanarak TWI haberleşmesini destekler.

– AREF : Bu pin analog girişlerden okuyacağımız voltaj değerini ayarlamak için kullanılmaktadır. Normalde nalog giriş pinleri 0-5V arasını okumaktadır. Bu aralığı değiştirmek için AREF pinine okuması istediği voltajı veriyoruz. Analog girişler için referans voltajıdır. analogReference() fonksiyonu ile kullanılır.

– RESET : Arduino içine yazdığımız yazılımın işlem sırasını en başa alarak programı yeniden başlatır. İçindeki programı silmez. Arduino üzerindeki reset tuşu bu pine bağlıdır. Projelerde ayrı bir reset tuşu kullanmak istediğimizde bu pin kullanılır.

Arduino Nano Haberleşme

Arduino Nano bir bilgisayar ile, başka bir Arduino ile ya da diğer mikrodenetleyiciler ile haberleşme için çeşitli imkanlar sunar. ATmega328 ve ATmega168 mikrodenetleyicileri, RX ve TX pinlerinden erişilebilen UART TTL (5V) seri haberleşmeyi destekler. Kart üzerindeki bir FTDI FT232RL seri haberleşmeyi USB üzerinden kanalize eder ve FTDI sürücüleri (arduino yazılımı içinde mevcuttur) ile bilgisayardaki yazılıma sanal bir com portu olarak görünür. Kart üzerindeki RX ve TX ledleri FTDI çipi üzerinden USB den seri çipe ve USB den bilgisayara veri giderken yanıp söner.

SoftwareSerial kütüphanesi Arduino Nano ‘nun digital pinlerinden herhangi biri üzerinden seri haberleşmeye imkan sağlar.

Ayrıca ATmega328 ve ATmega168 mikrodenetleyicileri I2C (TWI) ve SPI haberleşmelerini de destekler.

Arduino Nano Programlama

Arduino Nano ‘yu programlamak için Arduino programını buradan indirmeniz gerekir. Programı indirip açtıktan sonra Tools > Board menüsünden Arduino Diecimila, Duemilanove, or Nano w/ ATmega168″ ya da “Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmega328” seçiniz.

Arduino Nano üzerindeki ATmega328 veya ATmega168 mikrodenetleyicisine önceden bir bootloader yüklenmiştir. Bu bootloader sayesinde Arduino ‘yu programlamanız için harici bir programlayıcı donanımına ihtiyacınız olmaz. Orjinal STK500 programını kullanarak haberleşir.

Ayrıca Arduino ISP kullanarak Arduino ‘nun bootloader ‘ını devre dışı bırakabilir ve mikrodenetleyiciyi ICSP (In Circuit Serial Programming) pini üzerinden programlayabilirsiniz.

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Arduino UNO R4 WiFi

Difference UNO R3 UNO R4 Microcontroller 8-bit ATmega328p 32-bit Renesas RA4M1 Clock frequency 16 MHz …

Bir yanıt yazın