Arduino Uno R3

Arduino Uno R3

Arduino Uno R3 Orjinal kart

Mikrodenetleyici: ATmega328P
Fiyatı ortalama 250 TL
Arduino Uno R3 Orjinal kart

Arduino Uno R3 Klon kart

Mikrodenetleyici: ATmega328P
Fiyatı ortalama 60 TL
Arduino Uno R3 Klon kart

Arduino Uno R3 SMD kart

MEGA328P SMD (CH340)
Fiyatı ortalama 35 TL
Arduino Uno R3 SMD kart
Arduino Uno R3 SMD kart
Pinler ve ATmega 328 dışında Arduino Uno normal USB girişine ve adaptör girişine sahiptir. USB girişi sayesinde bilgisayara bağlayıp kolay bir şekilde kod atabilir yada bilgisayar ile haberleşmesini sağlarız. Adaptör girişi ise adaptör yada pil sayesinde arduino için gereken gücü almamızı sağlar ancak usb ile bilgisayara bağlıyken yada başka kaynaktan güç alırken bu girişi kullanmak zorunda değiliz. Arduino Uno 3 adet led barındırır bunlardan ikisi RX ve TX ledleridir ve seri haberleşme akışı sırasında çalışırlar diğer led ise 13. pine bağlıdır bu sayede led uyarısı istediğimiz durumlarda harici led bağlamadan bu ledi kullanabiliriz.
Arduino, Processing/Wiring dilini kullanarak çevre elemanları ile temel giriş çıkış uygulamalarını gerçekleştiren açık kaynaklı fiziksel programlama platformudur. Arduino ile bağımsız olarak interaktif uygulamalar gerçekleştirilebilirsiniz. Aynı zamanda Arduinoyu bilgisayar ile Flash, Processing, MaxMSP, C Sharp gibi bir çok yazılım üzerinden yada kendi yazdığınız yazılımlarla haberleştirerek de kullanabilirsiniz. Açık kaynaklı arayüz yazılımını internet sitesinden Windows, Mac OS X ve Linux platformları için indirebilirsiniz.
Arduino UNO R3, Arduino Uno’un en son çıkan modelidir. Bundan önceki modellerde (Uno, Duemilanove) bulunan tüm özellikleri desteklemektedir. UNO R3 modeliyle birlikte önceki versiyonlardaki 8U2 modeli yerine 16U2 modeli kullanılmıştır. Bu şekilde daha hızlı veri aktarımı daha az hafıza kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Linux ve Mac bilgisayarlarda Arduino’yu bilgisayara bağlamak için herhangi bir driver’a ihtiyaç yoktur. Windows bilgisayarlarda Arduino IDE yazılımı içinde gelen inf dosyasını bilgisayarınıza tanıtmanız yeterlidir. Bu şekilde Arduino’nuzu bilgisayarınıza klavye, mouse, joystik ve benzeri aksesuarlar gibi takıp kullanılabilir hale getirebilirsiniz.
UNO R3 ekstradan SDA ve SCL pinlerine sahiptir bu pinler kart yerleşiminde AREF pininin yanında bulunmaktadır. Bununla birlikte kart üzerinde önceki versiyonlardan farklı olarak reset pininin yanına iki yeni pin eklenmiştir. Biri shieldlere kart üzerinden besleme sağlamak amacıyla IOREF pini diğeri ise ileride kullanılmak üzere ayrılmış boş bağlantısız pindir. UNO R3 piyasada bulunan tüm shieldler ile uyumlu olup yeni pinleri ile de bundan sonra üretilecek olan yeni shieldlere de uyumlu haldedir.

Arduino Uno R3

Arduino Uno ‘nun 14 tane dijital giriş / çıkış pini vardır. Bunlardan 6 tanesi PWM çıkışı olarak kullanılabilir. Ayrıca 6 adet analog girişi, bir adet 16 MHz kristal osilatörü, USB bağlantısı, power jakı (2.1mm), ICSP başlığı ve reset butonu bulunmaktadır. Arduino Uno bir mikrodenetleyiciyi desteklemek için gerekli bileşenlerin hepsini içerir. Arduino Uno ‘yu bir bilgisayara bağlayarak, bir adaptör ile ya da pil ile çalıştırabilirsiniz. Aşağıdaki resimde Arduino Uno R3 ‘ün kısımları gösterilmektedir.
Arduino Uno R3 kısımları
– 1 : USB jakı
– 2 : Power jakı (7-12 V DC)
– 3 : Mikrodenetleyici ATmega328
– 4 : Haberleşme çipi
– 5 : 16 MHz kristal
– 6 : Reset butonu
– 7 : Power ledi
– 8 : TX / NX ledleri
– 9 : Led
– 10 : Power pinleri
– 11 : Analog girişler
– 12 : TX / RX pinleri
– 13 : Dijital giriş / çıkış pinleri (yanında ~ işareti olan pinler PWM çıkışı olarak kullanılabilir.)
– 14 : Ground ve AREF pinleri
– 15 : ATmega328 için ICSP
– 16 : USB arayüzü için ICSP

Arduino Uno Teknik Özellikleri

Arduino UNO özellikleri

Güç beslemesi

 • Usb : 5v
 • Pil : 9v
 • Giriş voltajı (tavsiye edilen): 7-12V
 • Giriş volajı (limit) : 6-20V
 • 5 v çıkışından : 50mA
 • 3,3v çıkışından : 50mA e kadar

İşlemcisi

 • Microcontrolör : ATmega328p / ATmega168
 • 16mhz hızında
 • Flash Memory : 32 KB (ATmega328) 0.5 KB bootloader için kullanılmakta
 • SRAM : 2 KB (ATmega328)
 • EEPROM : 1 KB (ATmega328p)

2 kblık yazılım hafızası size çok az gelebilir ama bu kısma sadece birkaç satır yazı içeren kod gireceğimiz için bu size her türlü yetecektir. Normalde USBbelleklerde alışık olduğumuz gigabaytlarca hafızaya hiç mi hiç gerek yok

Giriş çıkış

 • Dijital giriş / çıkış pinleri : 14 tane (6 tanesi PWM çıkışını destekler)
 • Analog giriş pinleri : 6 tane
 • Giriş / çıkış pini başına düşen DC akım : 40 mA
 • 3,3 V pini için akım : 50 mA
 • SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK)
 • I2C
 • AREF : Analog giriş için referans voltajı
 • Tx transmit (iletim) – Rx  receive (alım)

Fiziksel özellikleri

 • Uzunluk   68.6 mm
 • Genişlik    53.4 mm
 • Ağırlık      25 g

Arduino Uno Pinleri için tıklayın

– GÜÇ :Arduino Uno bir USB kablosu ile bilgisayar bağlanarak çalıştırılabilir ya da harici bir güç kaynağından beslenebilir. Harici güç kaynağı bir AC-DC adaptör ya da bir pil / batarya olabilir. Adaptörün 2.1 mm jaklı ucunun merkezi pozitif olmalıdır ve Arduino Uno ‘nun power girişine takılmalıdır. Pil veya bataryanın uçları ise power konnektörünün GND ve Vin pinlerine bağlanmalıdır.
– VIN : Arduino Uno kartına harici bir güç kaynağı bağlandığında kullanılan voltaj girişidir.
– 5V : Bu pin Arduino kartındaki regülatörden 5 V çıkış sağlar. Kart DC power jakından (2 numaralı kısım) 7-12 V adaptör ile, USB jakından (1 numaralı kısım) 5 V ile ya da VIN pininden 7-12 V ile beslenebilir. 5V ve 3.3Vpininden voltaj beslemesi regülatörü bertaraf eder ve karta zarar verir.
– 3.3V : Arduino kart üzerindeki regülatörden sağlanan 3,3V çıkışıdır. Maksimum 50 mA dir.
– GND : Toprak pinidir.
– IOREF : Arduino kartlar üzerindeki bu pin, mikrodenetleyicinin çalıştığı voltaj referansını sağlar. Uygun yapılandırılmış bir shield IOREF pin voltajını okuyabilir ve uygun güç kaynaklarını seçebilir ya da 3.3 V ve 5 V ile çalışmak için çıkışlarında gerilim dönüştürücülerini etkinleştirebilir.
– GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR :Arduino Uno ‘da bulunan 14 tane dijital giriş / çıkış pininin tamamı, pinMode(), digitalWrite() ve digitalRead() fonksiyonları ile giriş ya da çıkış olarak kullanılabilir. Bu pinler 5 V ile çalışır. Her pin maksimum 40 mA çekebilir ya da sağlayabilir ve 20-50 KOhm dahili pull – up dirençleri vardır. Ayrıca bazı pinlerin özel fonksiyonları vardır:
– Serial 0 (RX) ve 1 (TX) : Bu pinler TTL seri data almak (receive – RX) ve yaymak (transmit – TX) içindir.
– Harici kesmeler (2 ve 3) : Bu pinler bir kesmeyi tetiklemek için kullanılabilir.
– PWM: 3, 5, 6, 9, 10, ve 11 : Bu pinler analogWrite () fonksiyonu ile 8-bit PWM sinyali sağlar.
– SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK) : Bu pinler SPI kütüphanesi ile SPI haberleşmeyi sağlar.
– LED 13 : Dijital pin 13 e bağlı bir leddir. Pinin değeri High olduğunda yanar, Low olduğunda söner.
Arduino Uno ‘nun A0 dan A5 e kadar etiketlenmiş 6 adet analog girişi bulnur, her biri 10 bitlik çözünürlük destekler. Varsayılan ayarlarda topraktan 5 V a kadar ölçerler. Ancak, AREF pini ve analogReference() fonksiyonu kullanılarak üst limit ayarlanabilir.
– TWI : A4 ya da SDA pini ve A5 ya da SCL pini Wire kütüphanesini kullanarak TWI haberleşmesini destekler.
– AREF : Analog girişler için referans voltajıdır. analogReference() fonksiyonu ile kullanılır.
– RESET : Mikrodenetleyiciyi resetlemek içindir. Genellikle shield üzerine reset butonu eklemek için kullanılır.
– HABERLEŞME : Arduino Uno bir bilgisayar ile, başka bir Arduino ile ya da diğer mikrodenetleyiciler ile haberleşme için çeşitli imkanlar sunar. ATmega328 mikrodenetleyici, RX ve TX pinlerinden erişilebilen UART TTL (5V) seri haberleşmeyi destekler. Kart üzerindeki bir ATmega16U2 seri haberleşmeyi USB üzerinden kanalize eder ve bilgisayardaki yazılıma sanal bir com portu olarak görünür. 16U2 standart USB com sürücülerini kullanır ve harici sürücü gerektirmez. Ancak, Windows ‘ta bir .inf dosyası gereklidir. Kart üzerindeki RX ve TX ledleri USB den seri çipe ve USB den bilgisayara veri giderken yanıp söner.
SoftwareSerial kütüphanesi Arduino Uno ‘nun digital pinlerinden herhangi biri üzerinden seri haberleşmeye imkan sağlar.
Ayrıca ATmega328 I2C (TWI) ve SPI haberleşmelerini de destekler.
– PROGRAMLAMA : Arduino Uno ‘yu programlamak için Arduino programını buradan indirmeniz gerekir. Programı indirip açtıktan sonra Tools > Board menüsünden Arduino Uno ‘yu seçiniz.

Arduino Uno Programlama

Arduino Uno üzerindeki ATmega328 e önceden bir bootloader yüklenmiştir. Bu bootloader sayesinde Arduino ‘yu programlamanız için harici bir programlayıcı donanımına ihtiyacınız olmaz. Orjinal STK500 programını kullanarak haberleşir.
Ayrıca Arduino ISP kullanarak Arduino ‘nun bootloader ‘ını devre dışı bırakabilir ve mikrodenetleyiciyi ICSP (In Circuit Serial Programming) pini üzerinden programlayabilirsiniz.

Arduino Uno Güç özellikleri

Arduino Uno USB yada harici bir güç kaynağı ile çalıştırılabilir, eğer USB dışında bir kaynak kullanıyorsak direk şehir hattına bağlamak AC -> DC adaptör, uygun aralığa ayarlanmış güç kaynağı yada uygun aralıktaki pil kullanılmalıdır. Arduino Uno her ne kadar 6-20 volt arası çalış sada 7-12 volt arasındaki bir güç kaynağı ile çalıştırılması önerilmektedir. Voltaj Giriş Pini(VIN) sayesinde harici güç kaynağı jumper yada kablo yardımıyla Arduino Unoya bağlanır(7-12 volt).
Arduino Uno güç almak dışında sizin projelerinizde kullanmanız için 5 ve 3.3 DC güç çıkış pinleri bulundurmaktadır. Bu pinler sayesinde en fazla 50 mA e kadar sisteme güç aktarımında bulunulabilir. Ayrıca IOREF ile I/O çıkış, AREF ile Analog giriş voltajları referans alınabilir.
Arduino bağladığınız bir ürünün diğer ucunu Arduino Uno üzerindeki GND pinine bağlamayı unutmayın.

USB Aşırı Akım Koruması

Arduino Uno, bilgisayarınızın USB portunu aşırı akım ve kısa devreden koruyan resetlenebilir bir çoklu sigortası bulunur. Çoğu bilgilsayarın portlar için kendi korumaları olmasına rağmen bu sigorta ekstra bir koruma katmanı sağlar. Eğer USB portuna 500 mA den fazla bir yük binerse, sigorta otomatik olarak bağlantıyı kısa devre veya aşırı akım durumu ortadan kalkana dek keser.

Arduino Uno Hafızası

Arduino Uno barındırdığı ATmega 328 sayesinde 32 Kb lık bir hafızaya sahiptir ancak bunun 0.5 Kb lık kısmı Arduino bootloaderı tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca Arduino Uno 2 Kb RAM ve 1 Kb EEPROM barındırır

Arduino Uno Haberleşme ve Bağlantı özellikleri

Arduino Uno sahip olduğu ATmega 328 sayesinde 0.(RX) ve 1.(TX) pinleri sayesinde seri haberleşme yapabilmektedir, ayrıca sahip olduğu USB bağlantı sayesinde doğrudan USB bağlantısında bulunabilir. Bu bağlantılar ARduino Uno kartımıza kod atmak dışında sensörlerden ölçtüğümüz verileri Arduino IDE içinde bulunan “serial monitor” sayesinde görebilirken yine bu araç sayesinde Arduino Unoya anlık komutlar verebiliriz.

Arduino Uno Otomatik Kapatma (Koruma)

Arduino Uno kendini korumak için 500 mA den fazla akım çektiğinde kendini kapatıp açar eğer bu sırada bilgisayara bağlıysa bağlantıyı keser.

Arduino Uno Fiziksel Özellikleri

6.85 cm uzunluğundaki Arduino Uno 5.33 cm genişliğe sahiptir. Arduino Uno pinleri arasındaki mesafe 2.54 mm iken 7. ve 8. dijital pin arasındaki mesafe ise 4.05 mm dir. Ayrıca USB ve güç jakları ile header çıkıntıları üst taraftadır ve altında sadece lihimler vardır.

 

Hangi Arduino’yu seçeceğinizden emin değilseniz bizlere iletişim formundan yazarak destek alabilirsiniz.
Kart şematiği
Eagle çizim dosyaları
Arduino sayfası
Arduino 1.0 yazılımı download

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Arduino UNO R4 WiFi

Difference UNO R3 UNO R4 Microcontroller 8-bit ATmega328p 32-bit Renesas RA4M1 Clock frequency 16 MHz …

Bir yanıt yazın